Bytryner, shout out, og retrospektive trykk

Bytryner, shout out, og retrospektive trykk

Bytryner, shout out, og retrospektive trykk

Galleri Briskeby, 18. juni 2020: Jan Henning Larsen stiller ut retrospektive tresnitt og nye malerier i storformat.

Se eventet på Facebook her.

Jan Henning Larsen er opptatt av drabantbytryner, eller "slaurpakk" som han selv kaller dem - og det er en hedersbetegnelse. "Hvis du spør Larsen hva en slaur er, så får du et annet svar enn om du hadde tastet inn de fem bokstavene på ordnett.no. En slaur i det larsenske vokabular er en slags livskunstner som lever i nuet og aldri gjør seg selv noe bedre enn han er." (fra portrettintervjuet "Hele verden i sin hånd" av Fredrik Kalstveit, Bergens Tidende 2019).

Nærmere bestemt er det loddefjordslauren som spiller hovedrollen i Larsens billedunivers, inspirert av hans oppvekst i Loddefjord på 80-tallet. Tematikken er gjerne knyttet til bygdelandskap og - kultur, magi og overtro. En tilbakevendende historie som går i små og store sirkler, der gjenstander og hendelser gjenoppstår i nye former. En billedverden som blant annet skildrer enkeltmenneskets møte med det moderne samfunn. Den karikerte, litterære stilen legger grunnlag for videre fortolkning hos betrakteren.

Larsens formspråk fremstår som en kombinasjon av gamle trykkemetoder som tresnitt, og moderne pop art-estetikk.